Styret

Leder Torbjørn Holt

 

Nestleder Grete Seip 

 

Kasserer: Birgitte Balstad

Sekretær Hilde Gellert

 

Styremedlem:Anna-Tori Bjerkestrand

 

 

Varamedlemmer: Bjørn Ellefsen og Trygve Siqueland Knudsen,

© 2016 OsloTelefonikerne