Glede i hver strofe!


Koret er i full sving med ny, frisk glød med vår nye dirigent. Livet i koret er rett og slett

godt! Det er ikke et kjedelig sekund på øvelsene, og enhver øvelse som avsluttes kjennes

ut som et stort steg videre i å lære stoffet. Det er rett og slett moro å delta; Eriks

pedagogikk strutter av gulrøtter. Når stoffet er innlært skal det formes, det skal

kommunisere. Og vi lærer og vi kommuniserer fordi vi føler oss flinke, vi tør tro at vi er

flinke, og sånn har vi også blitt flinke. Når vi er flinke blir vi stolte og glade, og sangglede

skaper god sang!

Med god sang kan vi så erobre verden – første stopp er i morgen, på Nordraaks vei bo-

og behandlingssenter. Dernest skal vi synge for kor-Oslo med opptreden på

St.Hanshaugen på Sangens dag lørdag 6. juni. Der er vi én av 34 artister. Det blir moro!

Vi har dog én utfordringer for koret: Vi skulle så gjerne ha hatt noen flere herrer på

laget! Hvordan får vi lokket flere menn inn i koret slik at vi kommer over den kritiske

faktoren med å ha tilstrekkelig antall sangere til enhver tid i hver stemmegruppe? Jo, vi

må ut og fortelle hvor fint vi har fått det! Vi må vise dem ved å synge for dem. De må

komme til oss – vi kan dessverre ikke komme til dem. Det betyr at vi må invitere dem på

konsertene våre! Alle som kjenner noen som har sunget i koret tidligere eller noen som

kanskje vil synge i koret må gjøre jobben med å invitere. Så kan vi stå der sammen,

sterke, glade og trygge, og bygge den nye, gode lyden sammen, og formidle vår

sangglede, selvtillit og skapekraft. Og vise at vi har det gøy sammen! Til de som er viktige

for oss. Altså, få med publikum til vår opptreden lørdag 6. juni mellom kl 14.25 og

14.35! Den som har bidratt med flest publikummere vil motta en hyggelig utmerkelse

fra koret på sommerfesten vår den 16. juni.

Og gøy sammen skal vi fortsette å ha - både når vi synger og når vi er sosiale, både på

øvelse og på konsert.

God sangglad forsommer til alle! 


No tags yet.