Høsten 1991 tok to unge, sangglade ingeniører ved navn Per Hareide og Bent Vale i Teledirektoratet initiativet til å starte et blandet kor. Stiftelsesmøtet var 2. oktober. Vi har ikke noe referat fra dette møtet, men trolig var det 6 – 8 stykker som møtte, og det ble dannet et interimsstyre med Bent Vale som formann og Per Hareide ble ansatt som korets dirigent. Imidlertid fikk man ikke nok korister blant Tele- og Dataforbundets medlemmer, og litt senere kom det et nytt skriv om at det nystiftede koret fra øvelsen 

 

25. november 1991 ville bli omgjort til bedriftskor for Televerket under navnet ”Telekoret i Oslo”. Medlemstallet økte da ganske raskt utover vinteren, og ved korets første store offisielle opptreden under ”Musikalsk Telemønstring” på Hamar 30. april 1992, stilte koret på scenen med 32 aktive sangere. Det ryktes at det sosiale miljøet og sanggleden ved denne anledningen var langt høyere enn det musikalske nivået. 

 

Sildajazzen i Haugesund i august samme år stilte koret på ”Garasjejazz” i Televerkets garasje sammen med Televerkets Storband. Dette ble gjentatt både i 93, 94 og 95 inntil Televerket solgte sine lokaler i Haugesund og dermed ikke lengre var hovedsponsor for Sildajazzen. Per Hareide som av profesjon var ingeniør, men aktiv amatørmusiker med dirigentkurs, sluttet som korets dirigent i 1994, og etter det har Oslo Telefonikerne kun hatt musikkstuderende og/eller musikkutdannede dirigenter:

 

Per Hareide 1991 – 1994,

Gerd Enerstad 1994 – 1995

Idar Torskangerpoll 1995 – 1996

Ketil Grøtting 1996 – 2003

Thorolf Holmboe 2003 – 2015.

Erik Aldenheim-Nerheim 2016 - 2018

Knut Kristian Mohn  2019-2020