Her kunne det ha stått en del om Københavnturen vi hadde i fjor, alternativt detaljer om en fremtidig tur.

© 2016 OsloTelefonikerne