2E3AEF66-D24E-4C2F-8AB7-F9C0E36FB457.hei

Koret består av 20 medlemmer, hovedsakelig fra Telenor og fra enheter som gjennom organisasjons tilpasninger har endt opp utenfor Telenor-systemet, i tillegg til flere tidligere ansatte.

 

Koret er medlem i Telenor Kulturforbund og Norges Korforbund.

 

Koret ønsker  nye medlemmer velkommen,  Er du glad i å synge velg "Kontakt oss!" og vi kontakter deg!